Hier gaan we het voor

We begeleiden ieder kind vanuit de eigen competentie naar een sociaal competente tiener die de kennis en vaardigheden heeft meegekregen om de wereld nieuwsgierig en onderzoekend tegemoet te treden.

In IRIS Kindcentrum Marnix ontwikkelen, spelen, leren en ontmoeten alle kinderen elkaar in een sociaal en fysiek veilige en rijke speel- en leeromgeving. Wij hebben een nieuwsgierige en onderzoekende houding hoog in het vaandel voor iedereen binnen kindcentrum Marnix.

Wij gaan uit van het competente kind. De ontwikkelbehoefte en de eigenheid van het kind stellen we centraal. We geven de kinderen de ruimte om zelf te doen wat ze al kunnen en ons aanbod sluit aan bij de mogelijkheden en behoeften van de kinderen. De doorlopende pedagogische en didactische ontwikkellijn vormt de basisgedachte achter ons kindcentrum. Zo kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Onze bijdrage en toegevoegde waarde als professionals is dat wij vanuit een breed aanbod, doorgaande ontwikkellijnen en vanuit een intensieve samenwerking om het kind (van 0-13 jaar) heen, de kinderen begeleiden naar hun start in het Voortgezet Onderwijs. Wanneer de kinderen kindcentrum Marnix verlaten zijn het sociaal competente en creatieve tieners die nieuwsgierig zijn naar de wereld om hen heen. Zij treden de wereld onderzoekend tegemoet.

Wij hebben een belangrijke rol in het tot leren en ontwikkelen komen van de kinderen binnen kindcentrum Marnix. Wij werken vanuit gelijkwaardigheid en respect in een veilig pedagogisch klimaat.

Binnen IRIS Kindcentrum Marnix zijn onze christelijke opvoedwaarden de grondslag van waaruit wij handelen. Wij staan voor:

  • Christelijke normen en waarden.
  • Een gestructureerde leer-/leefomgeving.
  • Veiligheid en geborgenheid.
  • Gelijkwaardigheid.
  • Een gezamenlijke pedagogische taal die duidelijkheid geeft.

Als professionals kennen we het liefdevolle werk van Jezus Christus, zoals de Bijbel ons dat leert. Zijn liefde inspireert ons. En vanuit die liefde zijn we, elk op onze eigen wijze, een voorbeeld voor de kinderen en betrokken op hun welzijn, dat van hun ouders en verzorgers en op het welzijn van elkaar.

Vanuit onze christelijke opvoedwaarden geven wij ons pedagogische klimaat vorm. Dat wil zeggen dat we ons handelen altijd spiegelen aan onze opvoedwaarden. Waarbij de basis van ons pedagogisch klimaat ligt in een omgeving waarin de kinderen, hun ouders en het team vanuit veiligheid en waardering benaderd worden.

We erkennen dat niet iedereen hetzelfde is en dus daarin ook andere dingen nodig kan hebben. Wij kennen, zien en respecteren onze kinderen en hun ouders. We streven een cultuur na waarin dat ook vanuit de wederkerigheid wordt ingevuld door al onze partners.

Ook als team bouwen wij voort op die waarden en erkennen we dat iedere professional een eigenheid kent, een expertise heeft, die we als gelijkwaardig zien en als zodanig benutten vanuit het belang van de kinderen binnen kindcentrum Marnix. Dat betekent dat we elkaar vertrouwen, elkaar helpen en verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en anderen. En dat we plezier hebben.


Daarom óók opvang bij ons

Wij zien elke kinderfase als een prachtige periode, waarin iemand mag groeien, beleven en ontdekken. Het thuisgevoel dat kinderen bij ons ervaren, is hiervoor een stevige basis. Op de website van IRIS Opvang lees je er meer over.

Modern en gemoedelijk
IRIS Kindcentrum Marnix is gevestigd in de wijk Kampen-Zuid. Een fraai, nieuw gebouw met een praktische indeling maakt een kindcentrum mogelijk én past mooi bij de uitstraling en sfeer van de wijk. In dit nieuwe gebouw geven wij invulling aan de ontwikkelbehoefte van kinderen van nul jaar tot aan het voortgezet onderwijs. Oftewel: in IRIS Kindcentrum Marnix bieden wij kinderdagopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang.

Geen antwoord
gekregen op je vraag?