Aangenaam kennis te maken

Welkom bij onze kindcentrum.  Graag stellen we ons aan je voor. 

Hoogwaardige opvang

Baby’s en jonge kinderen zien opgroeien tot onbevangen mensen met een positief zelfbeeld. Dat is het streven van IRIS Opvang. Bij IRIS opvang wordt veel aandacht en zorg besteed aan de algemene basisbehoeften van het kind waarbij het welbevinden voorop staat. Dit heeft grote invloed op de verdere persoonsontwikkeling. Om het kind in deze ontwikkeling maximaal te stimuleren, kijken wij naar het kind en creëren wij een veilige, aantrekkelijke en uitdagende omgeving. Ieder kind heeft een eigen, unieke ontwikkeling en dat respecteren wij en daar sluiten wij bij aan. Wij laten ons daarbij onder andere inspireren door de pedagogische visies van Emmi Pikler en Reggio Emilia.

Verwachtingen vervullen
In ons pedagogisch beleidsplan staat helder beschreven hoe wij met de kinderen en met elkaar omgaan en wat ouders en verzorgers van IRIS Opvang mogen verwachten, ook op het gebied van pedagogische kwaliteit.

Veilig en vertrouwd
Veiligheid en hygiëne staan op elke locatie voorop. Ook hebben we aandacht voor gezond eten en voor veiligheid in sociaal opzicht en gebruiken we de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor kind én ouder/verzorger

Natuurlijk staan we ook voor ouder(s) en verzorger(s) klaar. Om nóg beter aan hun verwachtingen en wensen te kunnen voldoen, zijn we lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De privacy van ouders/verzorgers is te allen tijde gewaarborgd en we geven graag inspraak. Bij IRIS Opvang voelt iedereen zich gezien én gehoord.

En nog meer...

Meer informatie over IRIS Opvang lees je hier.

Zo werkt het bij IRIS
"Ik krijg bij IRIS de ruimte om mijn aandacht écht op mijn groep te richten. Ik zorg dat ieder een leuke dag heeft."
- Chantal Wissenborn
Ouder/verzorger aan het woord
"De sfeer bij IRIS is gemoedelijk, de medewerkers zijn professioneel. We hadden er meteen een goed gevoel bij."
- Annelies Damming

Kiezen voor IKC Marnix

Daarom opvang bij ons

Wij zien elke kinderfase als een prachtige periode, waarin iemand mag groeien, beleven en ontdekken. Het thuisgevoel dat kinderen bij ons ervaren, is hiervoor een stevige basis. Op de website van IRIS Opvang lees je er meer over. 

Modern en gemoedelijk
IRIS Kindcentrum Marnix is gevestigd in de wijk Kampen-Zuid. Een fraai, nieuw gebouw met een praktische indeling maakt een kindcentrum mogelijk én past mooi bij de uitstraling en sfeer van de wijk. In dit nieuwe gebouw geven wij invulling aan de ontwikkelbehoefte van kinderen van nul jaar tot aan het voortgezet onderwijs. Oftewel: in IRIS Kindcentrum Marnix bieden wij kinderdagopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang.

Kom je een keer
bij ons kijken?