Aangenaam kennis te maken

Welkom bij ons kindcentrum. Graag stellen we ons aan je voor. 

Groeien doen we samen

De Marnix is een leerplek voor kinderen waar we creativiteit, onderzoeken en ontdekken willen combineren met de kernvakken rekenen, taal en lezen.

Kinderen leren het beste als ze het doel en de context helder hebben. Om het leerproces van kinderen te monitoren zien wij een belangrijke rol voor de leerkracht bij de kernvakken. Voor vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, et cetera kiezen wij een thematische aanpak.

We sluiten aan bij de ontwikkelbehoefte van ieder kind. Als we merken dat een kind iets lastig vindt, passen we ons aanbod daarop aan. Kinderen die meer aankunnen, geven we meer uitdaging in de groep. Eén keer per week komt deze groep bij elkaar en leren ze over leren leven, leren denken en leren leren. ”


Persoonlijke ontplooiing vinden wij belangrijk in ons kindcentrum. De christelijke normen en waarden zijn ons uitgangspunt. Samen werken wij aan een veilig leer- en leefklimaat en hebben we aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Dat doen we door onder andere te werken met de Kanjertraining. Deze ondersteunt de kinderen en ons bij het creëren van een veilige omgeving waarin we respect hebben voor elkaar, werken vanuit vertrouwen in elkaar en vanuit een positieve insteek met elkaar omgaan.

Alle kinderen zijn gelijkwaardig. Wij willen de eigenheid van hen ontdekken en met onze leerstof aansluiten op hun mogelijkheden, zodat ze worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen tot gelukkige en evenwichtige tieners.

Keertje kijken bij IKC Marnix?

Hoe kunnen wij je helpen?

Je bericht is succesvol verzonden

Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Je bent nog een paar velden vergeten, check je ze nog even?