30 september 2022

Soepel naar voortgezet onderwijs

Terug naar overzicht

Al een aantal jaren werken het Ichtus College en stichting IRIS Onderwijs & Opvang samen binnen het project van de Overbrugging. De Overbrugging is een werkgroep die zich tot doel heeft gesteld de overgang van de basisscholen en het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen.

Schooljaar 2022-2023 gaat een aantal ambassedeurs van IRIS en het Ichtus College in de bovenbouw van de basisschool aan de slag met het leren leren en de oriëntatie op het voorgezet onderwijs. De kinderen van de basisschool gebruiken daarij de agenda die door de Overbrugging zelf is ontwikkeld. De agenda is vorm gegeven door Annelinde Holwerda. Het helpt de kinderen inzicht te geven in het plannen van toetsen en het leren leren.

Onlangs werden de eerste agenda's officieel uitgedeeld door de stuurgroepleden van de Overbrugging aan de leerlingen van groep 8 van de Willem van Oranjeschool. Indy Kolk mocht als eerste de agenda in ontvangst nemen.

Binnen het voortgezet onderwijs zijn er ook ambassadeurs aan de slag om met de docenten activiteiten te ontwikkelen op het gebied van lezen die aansluiten bij de werkwijze van de basisscholen. De openbare bibliotheek van Kampen is daar ook nauw bij betrokken. IRIS is staat voor kwalitatief hedendaags en ondernemend basisonderwijs op christelijke grondslag.

Relevante nieuwsberichten

30 september 2022

Soepel naar voortgezet onderwijs

Al een aantal jaren werken het Ichtus College en stichting IRIS Onderwijs & Opvang samen binnen het project van de...

Meer lezen
05 juli 2023

IRIS Christelijke Kindcentra neemt vier opvanglocaties over van stichting Prokino

Per 1 januari 2023 neemt IRIS Christelijke Kindcentra drie locaties voor peuteropvang en één locatie voor buitenschoolse opvang over van...

Meer lezen
14 januari 2024

Een nieuw jaar!

Een nieuwjaarswens van Henk ter Wee, Voorzitter College van Bestuur

Meer lezen
15 januari 2024

Onze website is vernieuwd!

Welkom op onze vernieuwde website!

Meer lezen